Logo Competition

Logo 1

IAPETUS logo 1

Logo 2

IAPETUS logo 2

 

Logo 3

IAPETUS logo 3